Oferowane ubezpieczenia

 Ubezpieczenia:

 • domu, mieszkania, domku letniskowego
 • komunikacyjne AC, OC, NNW
 • emerytalno – życiowe
 • kosztów leczenia zagranicą
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • od odpowiedzialności cywilnej
 • mienia w transporcie – cargo
 • finansowe
 • budowlano – montażowe
 • inne
Script logo