Oferta

Korzystanie ze współpracy z brokerem daje Przedsiębiorstwu:

  • Fachowe, niezależne od żadnego zakładu ubezpieczeń doradztwo -  w zakresie doboru selekcji i oceny ryzyk ubezpieczeniowych, podnosząc w zdecydowany sposób bezpieczeństwo podmiotów ubezpieczających się przy pomocy i za pośrednictwem brokera.
  • Zapewnia wybór najkorzystniejszych dla „Firmy” – warunków ubezpieczenia oraz wysokości i sposobu płatności składek.
  • Pozwala rzetelnie ocenić – poprawność i funkcjonowanie dotychczas zawartych ubezpieczeń.
  • Gwarantuje absolutnie bezpieczeństwo i profesjonalizm obsługi (broker bierze pełną odpowiedzialność za zaproponowany i wprowadzony w zakładzie program ubezpieczeniowy, zwalniając tym samym kadrę zarządzającą z ewentualnych konsekwencji wyboru złego zakładu ubezpieczeń, lub nieprawidłowego i niekompletnego zakresu ubezpieczeń).
  • Zapewnia obsługę od A do Z to znaczy od momentu zawarcia ubezpieczenia po przez monitoring ryzyk aż do pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub świadczenia, a w przypadkach konfliktowych reprezentowaniu interesów „Firmy” w sporze z zakładem ubezpieczeń.
  • Pozwala zaoszczędzić czas – stracony na rozmowy i telefony z licznymi przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych oraz z agentami, prezentującymi swoje produkty jako najlepsze.

Czynności Brokera są dla Zleceniodawcy wykonywane nieodpłatnie.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu oraz zastosowaniu metod oceny ryzyka – nasi klienci płacą składkę tylko za realne i wyselekcjonowane ryzyka.

Script logo