Przydatne linki

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych........www.polbrokers.pl
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych......................................www.knf.gov.pl
Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych...............................www.pipuif.law.pl
Polska Izba Ubezpieczeń......................................................................................www.piu.org.pl
Rzecznik Ubezpieczonych.....................................................................................www.rzu.gov.pl
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.....................................................www.pbuk.com.pl
Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka.................................................www.igu.org.pl

Script logo